Ruilmiddag

De ruilmiddag wordt elke DERDE vrijdag van de maand gehouden (uitgezonderd in december, juni, juli en augustus).

Tijd: van 14.00 – 16.00 uur
Locatie: DOBBEDREEF 250

Op de locatie Dobbedreef kunnen we voldoende afstand houden zonder dat de gezelligheid te veel in het gedrang komt.

Deze middag is ook voor niet-leden. Toegang gratis

De data 2022 zijn: 16 september, 21 oktober en 18 november (in december geen ruilmiddag) en in de eerste helft van 2023: 20 januari, 17 februari, 17 maart, 21 april en 19 mei. In juni is er geen ruilmiddag.

 

Wat is de bedoeling?
Op een ruilmiddag nemen we stockboeken mee met dubbele – en andere zegels die we van de hand willen doen. Het gaat om goedkoop materiaal. In de regel gaan we uit van ‘stuivertjeszegels’: goedkoop massawaar zou je kunnen zeggen.
Het principe is ruilen, dus met gesloten beurzen. Maar omdat dat niet altijd goed werkt – de één heeft nu eenmaal meer voor mij dan ik voor hem, of andersom – wordt er in de praktijk met kleingeld gekocht of verkocht.
Zo kun je soms – een eenvoudig rekensommetje – voor twee euro een flinke slag slaan.

Nieuw: koopjeshoek. Voortaan bestaat de mogelijkheid om tijdens de ruilmiddag zegels, series of stockboeken en dergelijke te koop aan te bieden. We richten een koopjestafel in waar de koopjes op uitgestald kunnen worden. De prijs mag maximaal € 10,= zijn.

Ruilmiddag
Stockboeken