De Postzegelvrienden

De contributie van onze vereniging ‘De Postzegelvrienden’ is slechts € 20.- per jaar, lopend van 1 september tot 1 september.
Eenmalig komt hier € 1.- entreegeld bij en € 3,50 statiegeld t.b.v. een stempel voor de rondzenddienst. Dit is verplicht.

Welke faciliteiten biedt de vereniging ‘De Postzegelvrienden’?

  • 5 maal per jaar het clubblad met veel wetenswaardigheden
  • Elke maand een clubveiling (gem. 75 kavels)
  • Abonnement op nieuwe uitgiften over de hele wereld
  • Gratis lenen van Michel-catalogi
  • Deelname aan het rondzendverkeer
  • Deelname aan tentoonstellingen via de KNBF

Als u zich wilt opgeven als lid of als u nadere inlichtingen wilt, gebruik dan één van de onderstaande links of bel: 071-576 6739.

Opgeven als lid? Ga naar <aanmelden als lid>

Overige informatie? Ga naar <contact>