Corona

AANGEPASTE MAATREGELEN: WEL CORONACHECK

In het blad, op deze site en in een eerdere mail heeft het bestuur aangegeven, dat de leden voor aanvang van onze bijeenkomsten niet gecontroleerd hoeven te worden op corona. De corona-check-app zou niet nodig zijn.

Helaas moeten we daar op terugkomen.

De gastheer van onze verenigingsavonden, De Danaïden, is namelijk van mening veranderd. De bezoekers van hun sportkantine moeten wel hun coronabewijs laten zien. Dit is conform de algemene regels van de overheid. Wij zijn verplicht ons aan die regels te houden.

Het bestuur verzoekt u daarom dringend om op onze clubavonden een coronabewijs mee te nemen. Dat kan zijn:
1. de corona-check-app met QR-code, of
2. de papieren coronapas, of
3. uw inentingsbewijs.

Een aantal van onze leden kunnen wij niet via de e-mail of via deze website bereiken. Daarom kunnen we op onze eerste bijeenkomst, op 11 oktober, nog niet streng zijn. Maar neem de eis van de Danaïden alstublieft serieus en kijk op welke manier u zelf het makkelijkst hieraan kunt voldoen.
Ook voor de volgende bijeenkomsten blijft de eis van een corona-check gelden. Totdat de overheid die eis laat vallen. De verplichte anderhalve meter afstand is opgeheven.
Natuurlijk blijven de basisregels gelden: thuisblijven bij ziekte, in ellenboog niezen, geen handen schudden.