Corona

OVERHEIDSMAATREGELEN:

De meeste regels in verband met corona zijn inmiddels afgeschaft. De verenigingsavonden en de ruilmiddagen gaan nu dus weer gewoon door.

MAAR:
Natuurlijk blijven de basisregels gelden: thuisblijven bij ziekte, in elleboog niezen en geen handen schudden.