Contact

Het bestuur van De Postzegelvrienden bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: de hr. J. Verbeek; 06 – 2029 3522; voorzitter@depostzegelvrienden.nl
Penningmeester/ledenadministratie: de hr. J. van Biezen; 071 – 576 6739; penningmeester@depostzegelvrienden.nl
Secretaris: mevr. A. van Roijen-Kivits; 071 – 576 3722; secretaris@depostzegelvrienden.nl
Vicevoorzitter: de hr. O. Verkerk; 071 – 576 1615

Adres clubavond: clubhuis van KZ Danaïden, Montgomerystraat 50, Leiden.

 

Heeft u een vraag of een opmerking, stuur dan een e-mail naar info@depostzegelvrienden.nl.