Adverteren

Adverteerders gevraagd voor het clubblad van ‘De Postzegelvrienden’
(verschijnt 5 x per jaar)


Tarief
1/1 pag. € 112,50; 1/2 pag. € 63,50;
1/3 pag. €55,00; 1/4 pag. € 35,00; 1/6 pag. € 22,50;
1/8 pag. €20,00 en 1/16 pag.€ 11,50;